Akcja Drzwi


   Zachęceni darmowym obiadem wtargnęliśmy na posiadłość rodziny Majdo-Dłużyńśkich w niecnym celu.


Popularne posty