Akcja Drzwi


   Zachęceni darmowym obiadem wtargnęliśmy na posiadłość rodziny Majdo-Dłużyńśkich w niecnym celu.



































































 

Kontakt

lukaszjerzyorlowski@gmail.com